• Ewa Gawryluk
 • Magdalena Kumorek
 • Dorota Landowska
 • Magdalena Mazur
 • Magdalena Walach
 • Krystyna Janda
 • Dorota Segda
 • Magdalena Stużyńska
 • Magdalena Wójcik
 • Sylwia Wysocka
 • Magdalena Różczka
 • Sylwia Gliwa
 • Magdalena Margulewicz
 • Magdalena Górska
 • Paweł Deląg
 • Dorota Gawryluk

CESARZ

Karta przedstawia starszego, brodatego mężczyznę siedzącego na tronie, w koronie i złotym łańcuchu na szyi, trzymającego berło i jabłko. Podobnie jak na karcie Cesarzowej, widoczna jest tarcza z orłem. Siedzi w pozie pełnej napięcia na prostym, a nawet można powiedzieć na prymitywnym tronie wyciosanym w kamieniu. Jego spojrzenie jest pełne troski, ale twarde. Ubogie w roślinność góry i zabarwione na czerwony odcień niebo, które widzimy na drugim planie, symbolizują planetę Mars, znak boga wojny i agresywnego pierwiastka męskiego. Tron często ozdabiają głowy baranów, oznaczające zodiakalny znak Barana.

Cesarz reprezentuje w nas to co jest wieczne i żywe. To co nieustannie domaga się realizacji i nie daje się ujarzmić. Co ciągle pozwala nam wierzyć w swoją moc sprawczą dla zabezpieczenia istotnych interesów naszego życia. On reprezentuje siłę i autorytet, a jego surowy osąd jest różny od uczuciowego piękna Cesarzowej. Cesarz może być zimny i nieczuły, polegający jedynie na prawie i władzy sądowniczej. Jest surowy i nieugięty. Jest jednak zdolny do wyrażania współczucia, ponieważ zdobył już duże doświadczenie w sprawowaniu władzy. Jest potężnym i surowym władcą, ale jego siła wskazuje na czyn i powodzenie mimo wielu przeszkód życiowych. W całości karta ta symbolizuje rozsądną władzę świecką.

Cesarz to głowa rodziny, szef, przywódca, ale jego władza, w odróżnieniu od władzy symbolizowanej przez Cesarzową, jest twarda i bezlitosna, albowiem opiera się na czystej idei, na założeniu, że ważniejszy jest rozum niż uczucia. Cesarz, niestety spóźnił się, jeśli chodzi o umocnienie swojej władzy. Cesarzowa pojawiła się wcześniej niż on i dlatego on musi walczyć o swój autorytet, co on i robi, często nie przebierając w środkach.

Karta Cesarza jest związana z instytucją władzy, zarówno politycznej, jak i w charakterze psychologicznego oddziaływania na innych. Karta dotyczy także pracy zawodowej i stanowisk kierowniczych. Położenie korzystne karty oznacza sprawiedliwe rządy, posiadanie dobrej opinii i autorytetu, a także sukces zawodowy.

Z kolei położenie odwrócone kojarzy się z nieudolnością i utratą kontroli nad podwładnymi, albo przeciwnie – autorytatyzmem. Władzą w tym kontekście jest też instytucja ojca rodziny, tak więc tego również dotyczy ta karta.

Dla obu płci oznacza problemy związane z władzą, chęć manipulacji i kontrolowania innych ludzi. Natomiast w przypadku mężczyzn będzie mówić o negowaniu własnej męskości lub typie "macho", a w odniesieniu do kobiet wskaże na problemy z nadmierną męskością w charakterze lub kłopoty wywodzące się z inicjacji seksualnej, często później przenoszone na relacje partnerskie.

logowanie-rejestracja